SZCZECIŃSKA

INWESTYCJA: budynek mieszkalno-usługowy
INWESTOR: INPRO SA Gdańsk
ADRES: GDAŃSK ul. Szczecińska
budynek dwuczłonowy z podziemną halą garażową
III, VI, X kondygnacji nadziemnych
207 lokali mieszkalnych
11.500,00 m2 powierzchni użytkowej mieszkań
mieszkaniowa