RYMARSKA

INWESTYCJA: zespół mieszkalno-usługowy
INWESTOR: ZATOKA Sp. z o.o., Gdańsk
ADRES: GDYNIA ul. Rymarska
3 budynki z podziemną halą garażową
II, XVII kondygnacji nadziemnych
195 lokali mieszkalnych
9.654,00 m2 powierzchni użytkowej mieszkań
mieszkaniowausługowa