POMORSKA

INWESTYCJA: zespół mieszkalno-usługowy
INWESTOR: ZATOKA Sp. z o.o. Gdańsk
ADRES: GDAŃSK, ul. Pomorska
budynek z podziemną halą garażową
II, XVI kondygnacji nadziemnych
169 lokali mieszkalnych
9.200,00 m2 powierzchni użytkowej mieszkań
mieszkaniowa