MŁODZIEŻY POLSKIEJ

INWESTYCJA: zespół zabudowy wielorodzinnej
INWESTOR: INVESSA Sp. z o.o. Sopot
ADRES: GDAŃSK - BRZEŹNO, ul. Młodzieży Polskiej
2 budynki z podziemną halą garażową
III kondygnacje nadziemne
11 lokali mieszkalnych
659.96 m2 powierzchni użytkowej mieszkań
mieszkaniowa