CZTERY KĄTY 2

INWESTYCJA: zespół zabudowy wielorodzinnej
INWESTOR: KRJ Sp. z o.o., Rumia
ADRES: GDAŃSK, ul. mjr Słabego
4 budynki z podziemną halą garażową każdy
V, VI kondygnacji nadziemnych
109 lokali mieszkalnych
10.789,80 m2 powierzchni użytkowej mieszkań
mieszkaniowa